INDÚSTRIA

Reforrat i subministrament de material de fricció per als frens i embragatges de les premses d’estampació

Fabricació i subministrament de peces de fre i embragatge de múltiples aplicacions.

Fabricació de peces segons plànol i especificacions tècniques.

Fabricació de pastilles orgàniques per als frens actius i passius dels aerogeneradors.

Subministrem material de fricció en forma de rollos, cintes moldejades, teixides i també plaques de diferents coeficients de fricció i duresa.

Fabricació i subministrament de pastilles i d’altres elements de fricció per a vehicle d’obra pública i agrícola