AUTOMOCIÓ

Modificació de l’embragatge per a una conducció més esportiva: Augment de la pressió del diafragma i col·locació de discs de fricció d’altes prestacions

Forrat de mordasses de fre per a motocicleta, cotxe, karts , camió, tractor, obra pública….

Forrat de pastilles descatalogades o especials

Reparació d’elements hidràulics: bombins, pinces, bombes de fre i embragatge